Recent Loops

Mchunu's Playlists
Mchunu's Upcoming Concerts

@mentions

Biography

Mchunu And uMchunu·Hull, UK

UDlangwana KaNdaba! UDlungwana woMbelebele, Odlung’emanxulumeni, Kwaze kwas’amanxulum'esibikelana. UNodumehlezi kaMenzi, UShaka akashayeki kanjengamanzi, Ilemb’eleq’amany'amalembe ngokukhalipha; UShaka ngiyesaba ukuthi nguShaka, UShaka kuyinkosi yasemaShobeni.

Favourite Links

Player Queue